Hvor mange kalorier forbrenner jeg om dagen og hvordan beregner jeg (2023)

Lær om faktorer som påvirker daglig kaloriforbrenning, måter å estimere antall kalorier som forbrennes daglig, og tips for vekttap. Få svar på vanlige spørsmål.

Når det kommer til vektkontroll, er en av de viktigste faktorene å vurdere hvor mange kalorier du forbrenner om dagen. Forstå dindaglig kaloriforbruk[1]kan hjelpe deg med å ta informerte beslutninger om kosthold og treningsopplegg. Antall kalorier kroppen din forbrenner hver dag påvirkes av en rekke faktorer, inkludert kroppsvekt, kroppsfettprosent, mager muskelmasse, hvilestoffskifte og fysisk aktivitetsnivå. For å estimere ditt daglige kaloriforbruk kan du bruke verktøy som en kalorikalkulator, som tar hensyn til basalstoffskiftet og aktivitetsnivået ditt. For å gå ned i vekt må du skape et kaloriunderskudd, som betyr at du inntar færre kalorier enn du forbrenner. Dette kan oppnås ved å redusere kaloriinntaket, øke fysisk aktivitet eller en kombinasjon av begge. I tillegg kan faktorer som riktig kosthold, styrketrening og motstandstrening også øke dinkaloriforbrenning[2]og hjelpe deg med å nå dine vekttapsmål. I denne artikkelen vil vi utforske hvordan du kan beregne ditt daglige kaloriforbruk og gi tips for å opprettholde en sunn vekt.

Hvor mange kalorier forbrenner jeg om dagen?

Antall kalorier du forbrenner om dagen påvirkes av ulike faktorer, som kroppsvekt, kroppsfettprosent, mager muskelmasse, hvilestoffskifte og fysisk aktivitetsnivå. For å estimere ditt daglige kaloriforbruk kan du bruke en kalorikalkulator som tar hensyn til basalstoffskiftet og aktivitetsnivået ditt. Inntak av færre kalorier enn du forbrenner kan skape et kaloriunderskudd, som fører til vekttap. Riktig kosthold, styrketrening og motstandstrening kan også øke kaloriforbrenningen.

Hvor mange kalorier forbrenner jeg om dagen og hvordan beregner jeg (1)

Faktorer som utgjør daglig kaloriforbrenning

 • Hvilemetabolsk hastighet (RMR)[3]: Dette refererer til antall kalorier kroppen din forbrenner i hvile for å opprettholde sine grunnleggende funksjoner, som pust og sirkulasjon. RMR påvirkes av faktorer som kroppsvekt, kroppsfettprosent og mager muskelmasse.
 • Termisk effekt av mat (TEF)[4]: TEF refererer til antall kalorier kroppen din bruker for å fordøye, absorbere og metabolisere maten du spiser. Det påvirkes av typen og mengden mat som konsumeres.
 • Fysisk aktivitet[5]: Antall kalorier som forbrennes under fysisk aktivitet påvirkes av treningens type, intensitet og varighet. Fysisk aktivitet inkluderer trening, sport og daglige aktiviteter som å gå, stå og fikle.
 • Ikke-treningsaktivitet termogenese (NEAT)[6]: RYDIG er energien som brukes under daglige aktiviteter som å gå, rengjøre og fikle. Det kan variere mye mellom individer og kan ha stor innvirkning på den daglige kaloriforbrenningen.
 • Alder[7]: Når du blir eldre, har kroppen en tendens til å miste muskelmasse, noe som kan redusere RMR og daglig kaloriforbrenning.
 • Kjønn: Vanligvis har menn en tendens til å forbrenne flere kalorier enn kvinner på grunn av høyere muskelmasse og høyere testosteronnivå.
 • Genetikk[8]: Genetikk kan påvirke faktorer som muskelmasse og metabolisme, noe som kan påvirke daglig kaloriforbrenning.
 • Miljøfaktorer: Miljøfaktorer som temperatur, høyde og luftforurensning kan også påvirke daglig kaloriforbrenning. For eksempel kan kroppen din forbrenne flere kalorier i kaldt vær for å opprettholde kroppstemperaturen.

Måter å estimere antall kalorier som forbrennes daglig

Det er ulike måter å anslå antall kalorier som forbrennes daglig. Her er åtte metoder:

Hvor mange kalorier forbrenner jeg om dagen og hvordan beregner jeg (2)
 • Metabolisk testing: Dette er en medisinsk prosedyre som måler oksygen- og karbondioksidutvekslingen i kroppen din for å bestemme antall kalorier som er brent i hvile.
 • Aktivitetsmonitorer: Dette er enheter som bæres på håndleddet eller festes på klær som sporer fysisk aktivitet og gir et estimat av kaloriforbrenning basert på bevegelsesmønstre.
 • Pulsmålere: Disse enhetene måler pulsen din og bruker den til å beregne antall kalorier som er forbrent under trening.
 • Online kalkulatorer: Disse verktøyene bruker din alder, kjønn, vekt, høyde og aktivitetsnivå for å beregne antall kalorier du forbrenner i løpet av en dag.
 • Treningsapper: Mange treningsapper lar deg spore din daglige aktivitet og gi et estimat på antall kalorier som er forbrent basert på inndataene dine.
 • Bærbar teknologi: Bærbar teknologi som smartklokker eller treningsmålere kan spore daglig aktivitet og gi et estimat for kaloriforbrenning.
 • BMR-kalkulatorer: Disse kalkulatorene anslår antall kalorier du forbrenner i hvile basert på alder, kjønn, vekt og høyde.
 • Kaloritelling: Ved å spore antall kalorier du forbruker og mengden fysisk aktivitet du gjør, kan du estimere antall kalorier du forbrenner i løpet av en dag.

Hvor mange kalorier forbrenner jeg om dagen?

Antall kalorier du forbrenner om dagen avhenger av flere faktorer, inkludert hvilemetabolsk hastighet (RMR), termisk effekt av mat (TEF), fysisk aktivitetsnivå, kroppsvekt, kroppssammensetning, muskelmasse, alder og genetikk. For å estimere din daglige kaloriforbrenning kan du bruke metabolsk testing, aktivitetsmonitorer, online kalkulatorer eller ligninger basert på basal metabolic rate (BMR) og en aktivitetsfaktor. Å innta færre kalorier enn du forbrenner kan hjelpe deg å gå ned i vekt, og å gå opp i vekt krever at du inntar flere kalorier enn du forbrenner. Regelmessig trening og styrketrening kan hjelpe deg med å opprettholde en sunn vekt, øke muskelmassen og forbedre ditt generelle fysiske aktivitetsnivå.

Faktorer som påvirker daglig kaloriforbrenning

 • Trening: Fysisk aktivitet er en betydelig faktor som kan påvirke antall kalorier som forbrennes daglig. Jo mer intens og lengre treningsøkten er, jo flere kalorier forbrennes.
 • Resting Metabolic Rate (RMR): RMR er antall kalorier forbrent i hvile, og det står for størstedelen av den daglige kaloriforbrenningen. Faktorer som kan påvirke RMR inkluderer alder, kjønn, kroppsstørrelse og sammensetning, og genetikk.
 • Termisk effekt av mat (TEF): Energien som kreves for å fordøye, absorbere og metabolisere mat er kjent som TEF. Å spise mat med et høyere proteininnhold kan øke TEF, noe som fører til flere forbrente kalorier.
 • Kroppsstørrelse og sammensetning: Jo mer kroppsmasse en person har, jo flere kalorier vil de brenne. Dette er fordi det krever mer energi å flytte en større kroppsmasse.
 • Alder: Når vi blir eldre, reduseres RMR, noe som betyr at færre kalorier forbrennes daglig. Dette er fordi eldre voksne har en tendens til å ha mindre muskelmasse og langsommere metabolisme.
 • Genetikk: Visse genetiske faktorer kan påvirke hvor mange kalorier en person forbrenner daglig, for eksempel variasjoner i hormonnivåer og enzymer involvert i metabolismen.
 • Hormoner: Hormoner som skjoldbruskkjertelhormon, insulin og kortisol kan påvirke stoffskiftet og påvirke hvor mange kalorier som forbrennes daglig.
 • Miljøfaktorer: Miljøfaktorer, som temperatur og høyde, kan påvirke daglig kaloriforbrenning. Eksponering for kalde temperaturer kan for eksempel øke kaloriforbrenningen ettersom kroppen jobber for å opprettholde en stabil indre temperatur.

Konklusjon

Avslutningsvis bestemmes antall kalorier du forbrenner daglig av ulike faktorer som hvilestoffskifte, termisk effekt av mat, fysisk aktivitetsnivå, kroppssammensetning, alder, kjønn, genetikk og generell helsestatus. Å forstå disse faktorene kan hjelpe deg med å beregne antall kalorier du forbrenner daglig og hjelpe deg med å ta informerte beslutninger om kostholdet og treningsrutinen din. Det er viktig å huske at alles kaloribehov er unike, og det er avgjørende å konsultere en helsepersonell før du gjør noen vesentlige endringer i kostholdet eller treningsplanen din.

ofte stilte spørsmål

Hvor mange kalorier forbrenner jeg om dagen?

Antall kalorier som forbrennes daglig avhenger av flere faktorer, inkludert hvilemetabolisme, fysisk aktivitet og den termiske effekten av mat.

Hvordan kan jeg estimere antall kalorier som forbrennes daglig?

Du kan estimere antall kalorier som forbrennes daglig ved å bruke metoder som metabolsk testing, aktivitetsmonitorer og Harris-Benedict-ligningen.

Hva er stoffskifte i hvile?

Hvilemetabolsk hastighet er antall kalorier som forbrennes mens du er i hvile, og den står for en betydelig del av det totale daglige energiforbruket.

Hvordan påvirker fysisk aktivitet daglig kaloriforbrenning?

Fysisk aktivitet er en viktig faktor i daglig kaloriforbrenning, da det kan øke energiforbruket betydelig og bidra til vekttap eller vektøkning.

Kan man gå ned i vekt ved å innta færre kalorier?

Ja, inntak av færre kalorier enn du forbrenner kan føre til vekttap, da kroppen blir tvunget til å bruke lagret fett som energi.

Hva er rollen til mager muskelmasse i kaloriforbrenning?

Mager muskelmasse har høyere metabolisme enn fett, noe som betyr at den forbrenner flere kalorier i hvile. Derfor kan økende muskelmasse øke den daglige kaloriforbrenningen.

Hva er den termiske effekten av mat?

Den termiske effekten av mat refererer til antall kalorier som forbrennes under fordøyelsen og bearbeidingen av maten. Den står for omtrent 10 % av det daglige energiforbruket.

Hvordan kan sporing av kalorier hjelpe med vekttap?

Å spore kalorier kan bidra til å skape et kaloriunderskudd som er nødvendig for vekttap. Enkeltpersoner kan ta mer informerte beslutninger om kostholdet og treningsrutinen ved å overvåke kaloriinntak og -forbruk.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Jerrold Considine

Last Updated: 05/13/2023

Views: 5301

Rating: 4.8 / 5 (78 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Jerrold Considine

Birthday: 1993-11-03

Address: Suite 447 3463 Marybelle Circles, New Marlin, AL 20765

Phone: +5816749283868

Job: Sales Executive

Hobby: Air sports, Sand art, Electronics, LARPing, Baseball, Book restoration, Puzzles

Introduction: My name is Jerrold Considine, I am a combative, cheerful, encouraging, happy, enthusiastic, funny, kind person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.